چطور از ویژگی چینش خودکار پنجره‌ها در مک استفاده کنیم؟

مدیریت پنجره‌ها در macOS Sequoia از هر زمان دیگری آسان‌تر شده است و اکنون ابزار پیش‌فرضی برای سازماندهی خودکار پنجره‌ها ارائه می‌دهد.

 

Zoomit 

مدیریت پنجره‌ها در macOS Sequoia از هر زمان دیگری آسان‌تر شده است و اکنون ابزار پیش‌فرضی برای سازماندهی خودکار پنجره‌ها ارائه می‌دهد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *