هواوی سال ۲۰۲۴ را با رشد ۴۶ درصدی در بازار مچ‌بندهای هوشمند شروع کرد

هواوی در فصل اول سال ۲۰۲۴ رشد قابل توجهی در بازار مچ‌بندهای هوشمند تجربه کرد.

 

Zoomit 

هواوی در فصل اول سال ۲۰۲۴ رشد قابل توجهی در بازار مچ‌بندهای هوشمند تجربه کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *