چطور فضای ذخیره‌سازی کامپیوترهای مک را بررسی و مدیریت کنیم؟

ارتقاء فضای ذخیره‌سازی در مک آسان نیست؛ اما اینکه بدانید چقدر فضای ذخیره‌سازی دارید و چگونه می‌توانید آن را خالی کنید، احتمالاً برایتان سودمند باشد.

 

Zoomit 

ارتقاء فضای ذخیره‌سازی در مک آسان نیست؛ اما اینکه بدانید چقدر فضای ذخیره‌سازی دارید و چگونه می‌توانید آن را خالی کنید، احتمالاً برایتان سودمند باشد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *