گوشی ارزان جدید ناتینگ شاید نسخه تغییرنام‌یافته Phone 2a باشد

گوشی ارزان‌قیمت جدید ناتینگ که زیربرند CMF معرفی خواهد کرد، ممکن است نسخه‌ی تغییر‌نام‌یافته‌ی ناتینگ فون 2a باشد.

 

Zoomit 

گوشی ارزان‌قیمت جدید ناتینگ که زیربرند CMF معرفی خواهد کرد، ممکن است نسخه‌ی تغییر‌نام‌یافته‌ی ناتینگ فون 2a باشد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *