گلکسی زد فلیپ ۶ چین‌خوردگی نمایشگر نخواهد داشت؟

شیشه‌ی ضخیم‌تر و مکانیزم لولای جدید در گلکسی زد فلیپ ۶ باعث کاهش چین‌خوردگی نمایشگر خواهند شد.

 

Zoomit 

شیشه‌ی ضخیم‌تر و مکانیزم لولای جدید در گلکسی زد فلیپ ۶ باعث کاهش چین‌خوردگی نمایشگر خواهند شد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *