چرا انسان‌تبارانی مانند ما تکامل پیدا کردند؟

حیات جانوری بیش از نیم میلیارد سال پیش از ظهور انسان‌تباران، روی زمین وجود داشته است. اما چه عواملی موجب پیدایش ما و اجدادمان شد؟

 

Zoomit 

حیات جانوری بیش از نیم میلیارد سال پیش از ظهور انسان‌تباران، روی زمین وجود داشته است. اما چه عواملی موجب پیدایش ما و اجدادمان شد؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *