مایکروسافت: بدون حمایت ما، OpenAI امروز وجود نداشت

مدیرعامل مایکروسافت می‌گوید بدون حمایت شرکتش، OpenAI امروز نمی‌توانست وجود داشته باشد.

 

Zoomit 

مدیرعامل مایکروسافت می‌گوید بدون حمایت شرکتش، OpenAI امروز نمی‌توانست وجود داشته باشد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *