داستان تکامل پدر؛ نرها در گونه انسان چگونه به حامی فرزندان تبدیل شدند؟

بیشتر پستانداران نر ارتباط کمی با فرزندان خود دارند یا اصلا کاری با آن‌ها ندارند. پس چرا پدران گونه ما تا این حد متفاوت رفتار می‌کنند؟

 

Zoomit 

بیشتر پستانداران نر ارتباط کمی با فرزندان خود دارند یا اصلا کاری با آن‌ها ندارند. پس چرا پدران گونه ما تا این حد متفاوت رفتار می‌کنند؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *