آیا بارورسازی ابرها موجب سیل اخیر دبی شده است؟

شبکه‌های اجتماعی عامل بارش‌های شدید دبی را که در ۷۵ سال اخیر بی‌سابقه بودند، بارورسازی ابرها اعلام می‌کنند. این ادعا چقدر حقیقت دارد؟

 

Zoomit 

شبکه‌های اجتماعی عامل بارش‌های شدید دبی را که در ۷۵ سال اخیر بی‌سابقه بودند، بارورسازی ابرها اعلام می‌کنند. این ادعا چقدر حقیقت دارد؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *