کوسه باستانی مگالودون احتمالا جانوری کشیده و لاغر بود

یافته‌ی جدید محققان نشان می‌دهد که کوسه‌ی سفید نمی‌تواند مقیاس خوبی برای تخمین اندازه‌ی مگالودون و بازسازی فرم بدنی این حیوان باشد.

 

Zoomit 

یافته‌ی جدید محققان نشان می‌دهد که کوسه‌ی سفید نمی‌تواند مقیاس خوبی برای تخمین اندازه‌ی مگالودون و بازسازی فرم بدنی این حیوان باشد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *