گرسنه‌ترین سیاه‌چاله‌ جهان روزانه یک خورشید را می‌بلعد

ستاره‌شناس‌ها گرسنه‌ترین سیاه‌چاله جهان را با جرم ۱۷ میلیارد برابر خورشید کشف کردند که روزانه معادل یک خورشید به جرم خود می‌افزاید.

 

Zoomit 

ستاره‌شناس‌ها گرسنه‌ترین سیاه‌چاله جهان را با جرم ۱۷ میلیارد برابر خورشید کشف کردند که روزانه معادل یک خورشید به جرم خود می‌افزاید. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *