دانشمندان برای اولین بار در جهان بیضه‌های مصنوعی در آزمایشگاه ساختند

پژوهشگران موفق به رشد بیضه مصنوعی در آزمایشگاه شدند و امیدوارند این اندام‌واره‌ها بتوانند به درمان‌های جدیدی برای ناباروری مردان منجر شوند.

 

Zoomit 

پژوهشگران موفق به رشد بیضه مصنوعی در آزمایشگاه شدند و امیدوارند این اندام‌واره‌ها بتوانند به درمان‌های جدیدی برای ناباروری مردان منجر شوند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *