آیا افراد سایکوپات می‌توانند همدلی یاد بگیرند؟

افراد دارای خصوصیات روان‌آزار یا سایکوپاتیک اغلب ازنظر همدلی عاطفی مشکل دارند. آیا امکان تقویت این توانایی در آن‌ها وجود دارد؟

 

Zoomit 

افراد دارای خصوصیات روان‌آزار یا سایکوپاتیک اغلب ازنظر همدلی عاطفی مشکل دارند. آیا امکان تقویت این توانایی در آن‌ها وجود دارد؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *