۱۳ اکتشاف فضایی رکوردشکن در سال ۲۰۲۳

۱۲ ماه گذشته شاهد شکسته شدن رکوردهای نجومی مثل کشف ستاره‌های در حال انفجار تا دورترین سیاه‌چاله‌ها بودیم.

 

Zoomit 

۱۲ ماه گذشته شاهد شکسته شدن رکوردهای نجومی مثل کشف ستاره‌های در حال انفجار تا دورترین سیاه‌چاله‌ها بودیم. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *