گل‌‌های وحشی درحال سازگاری با دنیای بدون حشرات هستند

اقدامات بشر به‌طور ناخواسته به کاهش چشمگیر جمعیت حشرات منجر شده است. این اتفاق ناخوشایند، حیات خودمان و البته گیاهان را متاثر خواهد کرد.

 

Zoomit 

اقدامات بشر به‌طور ناخواسته به کاهش چشمگیر جمعیت حشرات منجر شده است. این اتفاق ناخوشایند، حیات خودمان و البته گیاهان را متاثر خواهد کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *