ارزش ایکس در دوران رهبری ایلان ماسک ۷۱٫۵ درصد افت کرد

ارزش سهام ایکس پس از تصاحب توسط ایلان ماسک همواره روندی کاهشی داشته است.

 

Zoomit 

ارزش سهام ایکس پس از تصاحب توسط ایلان ماسک همواره روندی کاهشی داشته است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *