بررسی ابعاد حقوقی نشر اطلاعات خصوصی؛ از وظایف دادستانی تا تکالیف پلتفرم‌ها

نهادهای حاکمیتی، مراجع قانونی، کسب‌وکارها و کاربران همگی باید ابعاد حقوقی افشای اطلاعات و نقض امنیت دیتای کاربران را جدی بگیرند.

 

Zoomit 

نهادهای حاکمیتی، مراجع قانونی، کسب‌وکارها و کاربران همگی باید ابعاد حقوقی افشای اطلاعات و نقض امنیت دیتای کاربران را جدی بگیرند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *