آیا زمین در سال ۲۰۲۴ رسماً وارد عصر آنتروپوسن می‌شود؟

عصر آنتروپوسن با تأثیرات انسان بر سیاره تعریف می‌شود. در سال ۲۰۲۴، نهادهای علمی تصمیم می‌گیرند که آیا واحد زمین‌گاه‌شناسی جدید آغاز شده است یا خیر.

 

Zoomit 

عصر آنتروپوسن با تأثیرات انسان بر سیاره تعریف می‌شود. در سال ۲۰۲۴، نهادهای علمی تصمیم می‌گیرند که آیا واحد زمین‌گاه‌شناسی جدید آغاز شده است یا خیر. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *