آمریکا سودآورترین بازار برای غول‌های صنعت فناوری است

برای غول‌های آمریکایی صنعت فناوری، رشد در خارج از کشور به معنی کاهش میانگین درآمد است.

 

Zoomit 

برای غول‌های آمریکایی صنعت فناوری، رشد در خارج از کشور به معنی کاهش میانگین درآمد است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *