۳ میلیون دلار جریمه به‌خاطر تبلیغات گمراه‌کننده؛ تلویزیون‌های ویزیو حاشیه‌ساز شدند

شرکت ویزیو به‌خاطر تبلیغات گمراه‌کننده به پرداخت غرامت محکوم شد.

 

Zoomit 

شرکت ویزیو به‌خاطر تبلیغات گمراه‌کننده به پرداخت غرامت محکوم شد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *