نماینده مجلس: اینترنت را ۳۰ درصد گران کردند اما افزایش حقوق‌ها ۱۸ درصد است

رحیمی جهان‌آبادی: مردم یک هزینه سنگین بابت فیلترشکن و یک پول سنگین بابت سرعت پایین اینترنت می‌دهند. اینترنت کند و فیلتر شده و در واقع فیلترنت است.

 

Zoomit 

رحیمی جهان‌آبادی: مردم یک هزینه سنگین بابت فیلترشکن و یک پول سنگین بابت سرعت پایین اینترنت می‌دهند. اینترنت کند و فیلتر شده و در واقع فیلترنت است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *