دانشمندان چت‌بات‌های هوش مصنوعی را به جان یکدیگر انداختند

محققان با سو‌ءاستفاده از قدرت چت‌بات‌ها برای یادگیری و انطباق، آن‌ها را به جیل‌بریک یکدیگر وادار کردند.

 

Zoomit 

محققان با سو‌ءاستفاده از قدرت چت‌بات‌ها برای یادگیری و انطباق، آن‌ها را به جیل‌بریک یکدیگر وادار کردند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *