بالن جاسوسی چین با اینترنت شرکتی آمریکایی اطلاعات را مخابره می‌کرد

بالن‌های جاسوسی خبرساز چین، فناوری آمریکایی داشتند و با اینترنت همان کشور اطلاعات را مخابره می‌کردند.

 

Zoomit 

بالن‌های جاسوسی خبرساز چین، فناوری آمریکایی داشتند و با اینترنت همان کشور اطلاعات را مخابره می‌کردند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *