گازی سمی عامل نابودی نیمی از حیات دریایی در اولین انقراض جمعی زمین بود

تقریبا ۵۱۰ میلیون سال پیش، ترکیب کشنده‌ی اکسیژن پائین و افزایش هیدروژن سولفید احتمالا عامل نابودی ۴۵ درصد از کل حیات اقیانوسی بوده است.

 

Zoomit 

تقریبا ۵۱۰ میلیون سال پیش، ترکیب کشنده‌ی اکسیژن پائین و افزایش هیدروژن سولفید احتمالا عامل نابودی ۴۵ درصد از کل حیات اقیانوسی بوده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *