دولت چطور می‌توانست مانع گران شدن اینترنت شود؟

اپراتورها نیاز به افزایش درآمد و توسعه زیرساخت دارند، اما مردم هم نباید برای تهیه اینترنت تحت فشار باشند. در این میان دولت چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟

 

Zoomit 

اپراتورها نیاز به افزایش درآمد و توسعه زیرساخت دارند، اما مردم هم نباید برای تهیه اینترنت تحت فشار باشند. در این میان دولت چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *