دانشمندان با «چکش مولکولی» ۹۹ درصد از سلول‌های سرطانی را نابود کردند

یک روش بیومکانیکی ساده موفق شده است که ۹۹ درصد از سلول‌های سرطانی را با استفاده از ارتعاش مولکولی در آزمایشگاه نابود کند.

 

Zoomit 

یک روش بیومکانیکی ساده موفق شده است که ۹۹ درصد از سلول‌های سرطانی را با استفاده از ارتعاش مولکولی در آزمایشگاه نابود کند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *