تغییرات اقلیمی نه تنها زمین، بلکه زبان ما را نیز برای همیشه تغییر داد

محققان می‌گویند تغییرات زمین در دوره‌ی میوسن از جنگل‌های انبوه به دشت‌های باز، ممکن است نقش مهمی در ارتباطات صوتی و زبان انسان مدرن ایفا کرده باشد.

 

Zoomit 

محققان می‌گویند تغییرات زمین در دوره‌ی میوسن از جنگل‌های انبوه به دشت‌های باز، ممکن است نقش مهمی در ارتباطات صوتی و زبان انسان مدرن ایفا کرده باشد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *