با شکست ایلان ماسک در دادگاه، ایکس زیر چتر قوانین کالیفرنیا قرار می‌گیرد

ایلان ماسک در دادگاه نتوانست باعث جلوگیری از اعمال قوانین کالیفرنیا برای شبکه‌ی اجتماعی ایکس شود.

 

Zoomit 

ایلان ماسک در دادگاه نتوانست باعث جلوگیری از اعمال قوانین کالیفرنیا برای شبکه‌ی اجتماعی ایکس شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *