آخرین روز بابی کوتیک در اکتیویژن با حاشیه عجیبی همراه شد: تهدید به قتل یک کارمند!

بابی کوتیک سرانجام امروز با حاشیه‌ای عجیب‌و‌غریب شرکت اکتیویژن بلیزارد را ترک کرد.

 

Zoomit 

بابی کوتیک سرانجام امروز با حاشیه‌ای عجیب‌و‌غریب شرکت اکتیویژن بلیزارد را ترک کرد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *