فناوری های نوین در خدمت آموزش و یادگیری

روند جهشی پیشرفت فناوری در دهه های گذشته موجب تاثیر آن در تمامی ابعاد زندگی بشر شده است.

 

Zoomit 

روند جهشی پیشرفت فناوری در دهه های گذشته موجب تاثیر آن در تمامی ابعاد زندگی بشر شده است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *