اسرار فضا: چرا قمر گازی وجود ندارد؟

در منظومه شمسی قمرهای سنگی، قمرهای اقیانوسی و قمرهای یخی داریم، علت نبود قمرهای گازی در منظومه ما چیست؟

 

Zoomit 

در منظومه شمسی قمرهای سنگی، قمرهای اقیانوسی و قمرهای یخی داریم، علت نبود قمرهای گازی در منظومه ما چیست؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *