ریاضیدانان راهی تضمین‌شده برای برنده‌شدن در لاتاری کشف کردند

ریاضیدانان دانشگاه منچستر پیشنهاد کرده‌اند که اگر در بخت‌آزمایی لوتو چند بلیط خاص را خریداری کنید، برد شما حتمی خواهد بود.

 

Zoomit 

ریاضیدانان دانشگاه منچستر پیشنهاد کرده‌اند که اگر در بخت‌آزمایی لوتو چند بلیط خاص را خریداری کنید، برد شما حتمی خواهد بود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *