دستاورد بزرگ چین؛ چت‌بات Ernie Bot حالا بیش‌از ۱۰۰ میلیون کاربر دارد

چت‌بات Ernie Bot شرکت بایدو که رقیب ChatGPT است، حالا بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر دارد.

 

Zoomit 

چت‌بات Ernie Bot شرکت بایدو که رقیب ChatGPT است، حالا بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر دارد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *