خیز سامسونگ برای خروج از بحران مالی

سامسونگ، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های کره‌‌ی جنوبی، با افزایش تولید تراشه می‌خواهد از شرایط بحران خارج شود.

 

Zoomit 

سامسونگ، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های کره‌‌ی جنوبی، با افزایش تولید تراشه می‌خواهد از شرایط بحران خارج شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *