وزیر ارتباطات: افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها را نمی‌پذیریم

وزیر ارتباطات: با وضعیت فعلی تورم، افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها را نمی‌پذیریم و به‌دنبال کیفیت شبکه هستیم.

 

Zoomit 

وزیر ارتباطات: با وضعیت فعلی تورم، افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها را نمی‌پذیریم و به‌دنبال کیفیت شبکه هستیم. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *