آمازون اشتراک Prime Video را گران کرد و به استقبال تبلیغات رفت

آمازون به‌زودی مانند دیگر رقبای خود، قیمت سرویس اشتراکی را افزایش می‌دهد. این شرکت تصمیمی بحث‌برانگیز نیز گرفته است.

 

Zoomit 

آمازون به‌زودی مانند دیگر رقبای خود، قیمت سرویس اشتراکی را افزایش می‌دهد. این شرکت تصمیمی بحث‌برانگیز نیز گرفته است. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *