ژن‌هایی که باروری ما را افزایش می‌دهند، طول عمرمان را نیز کوتاه می‌کنند

بررسی ژنوم بیش از ۲۷۰ هزار نفر حاکی از آن است که افراد دارای ژن‌های مرتبط با تولیدمثل در مراحل اولیه زندگی بیشتر درمعرض خطر مرگ پیش از ۷۶ سالگی هستند.

 

Zoomit 

بررسی ژنوم بیش از ۲۷۰ هزار نفر حاکی از آن است که افراد دارای ژن‌های مرتبط با تولیدمثل در مراحل اولیه زندگی بیشتر درمعرض خطر مرگ پیش از ۷۶ سالگی هستند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *