در اتفاقی نادر، نوزاد رشدیافته در خارج از رحم مادر جان سالم به‌در برد

مراجعه‌ی به‌موقع زن جوان ۳۷ ساله به اورژانس، جان او و جنینی که در خارج از رحم مادرش رشد کرده بود، از مرگ حتمی نجات داد.

 

Zoomit 

مراجعه‌ی به‌موقع زن جوان ۳۷ ساله به اورژانس، جان او و جنینی که در خارج از رحم مادرش رشد کرده بود، از مرگ حتمی نجات داد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *