تغییرات بزرگ و اساسی در انتظار «گوگل روسیه»

سال آینده ساختار مدیریتی «یاندکس» دست‌خوش تحولاتی عظیم می‌شود.

 

Zoomit 

سال آینده ساختار مدیریتی «یاندکس» دست‌خوش تحولاتی عظیم می‌شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *