میکروب‌های بدن حتی پس از مرگ ما به حیات خود ادامه می‌دهند

میکروبیوم بدن انسان حتی پس از مرگ می‌تواند با تغذیه از منابع خاک به حیات خود تحت شرایطی خاص ادامه دهد و زمینه‌ساز رشد حیاتی جدید شود.

 

Zoomit 

میکروبیوم بدن انسان حتی پس از مرگ می‌تواند با تغذیه از منابع خاک به حیات خود تحت شرایطی خاص ادامه دهد و زمینه‌ساز رشد حیاتی جدید شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *