دانشمندان می‌گویند سیگار کشیدن مغز انسان را نابود می‌کند

مطالعه نشان می‌دهد که سیگار کشیدن روزانه در طول زمان باعث از‌بین‌رفتن مواد سفید و خاکستری مغز شده و در نهایت، با کاهش حجم مغز به زوال عقل منجر می‌شود.

 

Zoomit 

مطالعه نشان می‌دهد که سیگار کشیدن روزانه در طول زمان باعث از‌بین‌رفتن مواد سفید و خاکستری مغز شده و در نهایت، با کاهش حجم مغز به زوال عقل منجر می‌شود. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *