آیا همه افراد می‌توانند دید خود را به‌طور ارادی تار کنند؟

شل‌کردن ماهیچه‌ی مژگانی باعث تارشدن دید افراد می‌شود؛ اما انجام این‌کار عوارضی نیز به‌دنبال دارد که پزشکان در مورد آن هشدار می‌دهند.

 

Zoomit 

شل‌کردن ماهیچه‌ی مژگانی باعث تارشدن دید افراد می‌شود؛ اما انجام این‌کار عوارضی نیز به‌دنبال دارد که پزشکان در مورد آن هشدار می‌دهند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *