آیا می‌توانیم از بدن زیستی خود به کامپیوتر منتقل شویم؟

برخی دانشمندان ایده بارگذاری ذهن انسان در کامپیوتر را امکان‌پذیر می‌دانند. اما این ایده چقدر تا واقعیت فاصله دارد و چه موانعی بر سر راه آن موجود است؟

 

Zoomit 

برخی دانشمندان ایده بارگذاری ذهن انسان در کامپیوتر را امکان‌پذیر می‌دانند. اما این ایده چقدر تا واقعیت فاصله دارد و چه موانعی بر سر راه آن موجود است؟ 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *