دردسر برای گوشی‌ساز بزرگ چین؛ دو مدیر ارشد دستگیر شدند

دو مدیر ارشد یکی از گوشی‌سازان بزرگ چین در هند دستگیر شدند.

 

Zoomit 

دو مدیر ارشد یکی از گوشی‌سازان بزرگ چین در هند دستگیر شدند. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *