توسعه متاورس در گرو رفع چالش‌های 5G؛ ضرورت سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیاردی

تا زمانی‌ که زیرساخت ارتباطی فناوری متاورس را نداشته باشیم، از رؤیا صحبت می‌کنیم.

 

Zoomit 

تا زمانی‌ که زیرساخت ارتباطی فناوری متاورس را نداشته باشیم، از رؤیا صحبت می‌کنیم. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *