با گوگل مسیر حرکت بابانوئل را ردیابی کنید!

هم‌اکنون می‌توانید با ابزار جدید گوگل، مسیر حرکت سورتمه‌ی بابانوئل را از قطب شمال دنبال کنید.

 

Zoomit 

هم‌اکنون می‌توانید با ابزار جدید گوگل، مسیر حرکت سورتمه‌ی بابانوئل را از قطب شمال دنبال کنید. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *