همکاران سیستم به دنبال ارائه سرویس‌های بیشتر مبتنی بر هوش مصنوعی و رایانش ابری است

مدیرعامل همکاران سیستم: به‌دنبال توسعه بازار بین‌المللی هستیم اما با وجود مسائل مالی و تراکنش‌های بانکی با خارج از ایران این موضوع ممکن نیست.

 

Zoomit 

مدیرعامل همکاران سیستم: به‌دنبال توسعه بازار بین‌المللی هستیم اما با وجود مسائل مالی و تراکنش‌های بانکی با خارج از ایران این موضوع ممکن نیست. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *