قابلیتی که در سال ۲۰۲۰ حذف شده بود به گوشی پیکسل ۸ پرو برمیگردد

یکی از ویژگی‌های حذف‌شده‌ی گوشی‌های گوگل در سال ۲۰۲۰، قرار است به گوشی پیکسل ۸ پرو برگردد.

 

Zoomit 

یکی از ویژگی‌های حذف‌شده‌ی گوشی‌های گوگل در سال ۲۰۲۰، قرار است به گوشی پیکسل ۸ پرو برگردد. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *