شخصی‌سازی کانال‌ها و حذف پس‌زمینه عکس‌ها در تلگرام امکان‌پذیر شد

جدیدترین به‌روزرسانی تلگرام با قابلیت شخصی‌سازی کانال‌ها و حذف پس‌زمینه‌ی عکس‌ها دردسترس قرار گرفت.

 

Zoomit 

جدیدترین به‌روزرسانی تلگرام با قابلیت شخصی‌سازی کانال‌ها و حذف پس‌زمینه‌ی عکس‌ها دردسترس قرار گرفت. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *