تسلا: وانت سایبرتراک محصولی آزمایشی نیست

مدیر ارشد طراحی تسلا می‌گوید طراحی متفاوت سایبرتراک دلیلی بر عدم تولید انبوه آن نیست.

 

Zoomit 

مدیر ارشد طراحی تسلا می‌گوید طراحی متفاوت سایبرتراک دلیلی بر عدم تولید انبوه آن نیست. 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *